LIVSHÄLSAN

Kbt-Terapi, Stresshantering
Medicinsk Yoga, Yinyoga

KBT-TERAPI

KBT-terapi. En terapiform som är evidensbaserad vilket betyder att den bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Man fokuserar på svårigheter som föreligger nu och på hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop. Mål för terapin sätts upp tillsammans och man väljer sedan tekniker och metoder att jobba efter utifrån målen. I terapin kan du få hjälp med att hantera känslor, nedstämdhet/ depression, panikångest, social ångest, fobier, relationsproblem m.m.

YOGA

MEDICINSK YOGA

Medicinsk yoga är en form av yoga som är anpassad för människor med olika hälsoproblem. Det syftar till att förbättra rörlighet, styrka, balans och flexibilitet. Det är också ett verktyg för att hantera stress och smärta. Det är en mycket lågintensiv träning och kan utföras av personer i alla åldrar och fysiska förmågor. Det är vanligtvis rekommenderat av läkare och fysioterapeuter som en del av rehabiliteringen efter skador eller operationer. Medicinsk yoga är också ett bra sätt att förbättra din allmänna hälsa och välbefinnande.

YINYOGA

Yinyoga är en enkel okomplicerad yogaform som passar för både ovig och vig. Ställningarna är relativt enkla och utförs alltid liggande eller sittande. Man stannar i varje ställning under flera minuter och tanken är inte att man aktivt ska stretcha eller dra eller komma ut i några ytterlägen. I varje ställning ska man slappna av. Det är sedan gravitationen från avslappningen som för oss in i en så kallad passiv stretch som smörjer och tränar leder, ligament och bindväv. Avslappningen för oss in i vårt parasympatiska system, kroppens lugn och ro system. Under hela passet och i varje övning försöker man också att vara medvetet närvarande, ha en accepterande inställning, andas lugnt och verkligen slappna av. En utmaning i Yinyogan är att vissa ställningar är smärtsamma och det beror på att vår bindväv/faschia är stel men allt eftersom den mjukas upp genom övningarna så kommer en mer behaglig känsla i kroppen som även sitter kvar en tid efteråt. Varje pass avslutas med stilla vila och meditation.

STRESSHANTERING

I detta samtal använder jag mig framför allt av två kraftfulla verktyg för att hantera stress: medveten närvaro och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Medveten närvaro, eller mindfulness, är konsten att vara helt närvarande i nuet utan att döma det som pågår. Genom att rikta uppmärksamheten mot andningen, kroppssensationer och tankar skapas en medvetenhet som ger avstånd till stressande situationer. Regelbunden träning av medveten närvaro kan stärka förmågan att hantera stress genom att främja lugn och ökad självmedvetenhet. Å andra sidan fokuserar Acceptance and Commitment Therapy på att omfamna det som är, utan att kämpa emot eller undvika det. Genom att acceptera känslor och tankar istället för att bekämpa dem, skapas en mer positiv och konstruktiv inställning till stressiga situationer. ACT uppmanar även till att identifiera ens egna värderingar och ta konkreta steg för att leva i enlighet med dem, vilket kan ge en känsla av meningsfullhet och välbefinnande. Att vara medveten om tankar och känslor i stunden samtidigt som man accepterar dem utan att döma, ger utrymme för att fatta medvetna beslut om hur man vill agera. Det blir enklare att identifiera och handla i linje med ens egna värderingar, vilket kan leda till en ökad känsla av kontroll och tillfredsställelse. För att integrera dessa metoder i vardagen kan man avsätta tid för daglig övning och reflektera över sina egna värderingar och mål. Att vara medveten om stressiga situationer när de uppstår och tillämpa principerna från ACT kan vara till hjälp. Genom regelbunden träning kan man stärka sin förmåga att hantera stress och skapa en mer balanserad och meningsfull tillvaro.

 

Livshälsan

Mitt namn är Maria Eriksson Sjöberg, och jag är KBT-terapeut och familjeterapeut. Med över 25 års erfarenhet av behandlingsarbete från psykiatrin har jag utvecklat en bred kompetens inom området. Utöver min terapeutiska bakgrund är jag även certifierad Mediyogainstruktör, Yinyogainstruktör och Yoga Nidra Lärare.

På mitt företag, Livshälsan, strävar jag efter att hjälpa människor genom beteendeterapeutiska metoder och friskvårdande aktiviteter för att främja livsstilsförändringar som leder till förbättrad hälsa, både psykiskt och fysiskt. Mitt mål är att skräddarsy ett upplägg som passar individuella behov och mål, både för enskilda personer och företag.

Jag är också stark genom klimakteriet-coach. Som coach inom området “Stark genom klimakteriet” erbjuder jag kurser och individuell rådgivning för att stödja kvinnor genom denna livsfas. 

Oavsett om det handlar om att hantera stress, förbättra sin mentala hälsa eller arbeta mot fysiskt välmående, är jag här för att stödja och vägleda dig på din resa mot ett hälsosammare och mer balanserat liv.  För mer information om mina tjänster och vad jag har att erbjuda, välkommen att besöka min profil på Bokadirekt.

Tveka inte att kontakta mig om du vill veta mer.

Familjeterapi/parterapi

Familjeterapi är en terapeutisk metod som fokuserar på att först och främst hantera relationer inom en familj. Målet är att underlätta kommunikationen, förbättra förståelse och främja hälsosamma dynamiker inom familjen. Denna terapiform erkänner att individuella problem ofta är sammanflätade med familjesystemet och att förändringar i en persons beteende eller känslomässiga tillstånd kan påverka hela familjen. Familjeterapi bygger på olika teoretiska inriktningar och metoder, inklusive systemteori, narrativ terapi, strukturerad terapi och kognitiv beteendeterapi. Terapin anpassas beroende pá familiens unika behov och mål.

Mottagning

Skogsbovägen 5, 691 47, Karlskoga

ÖPPETTIDER

Öppettiderna varierar, vänligen se BokaDirekt.

Kontakt

Telefon: 0586-435 00

E-post: livshalsanmia@gmail.com

ORG: 730116-XXXX

Copyright by KBT Karlskoga. All rights reserved
You can pay at